Fjalor frengjisht shqip per fillestare

Posted on by

Fjalor frengjisht shqip 

la table tryezë
le tableau dërrasë e zëzë
la tâche detyrë
le tailleur rrobaqepës
le tambour daulle
le tangage leëkundje
la tasse filxhan
le taureau dem
le témoin dëshmitar
la tempe tëmth
la tempête stuhi
le temps kohë
les tenailles pincë
les ténèbres errësirë
la terre tokë
la tête kokë
le thé çaj
le théâtre teatër
le thon ton (peshku)
le tigre tigër
le tiroir sirtar
le tissu ind
le toit çati
la tôle llamarinë
la tomate domate
la tombe varr
le tonnerre bubullimë
la tortue breshkë
tôt herët
le toucher prekje
la toupie rrotaxhile (përdredhkë)
le tournesol luledielli
la toux kollë
le traîneau slitë
le tramway tramvaj
la tranche fetë
le tremblement de terre tërmet
le trésor thesar
le tribunal gjykatë
le trône fron
le trottoir trotuar
le trou vrimë
la truite troftë
la tuile d’ opération tjegull
le turbot shojzë (lloj peshku)

Fjalor frengjisht shqip