Fjalor frengjisht shqip per fillestare

Posted on by
l’ île ishull
l’ impératrice perandoreshë
l’ imprimante printer
l’ insect insekt
l’ intestin zorrë
l’ ivoire fildish
le jambon proshutë
janvier Janar
le jardin kopësht
le jasmin jasemi
la jaunisse verdhëz
le jeu lojë
jeudi Enjte e
le jeûne kreshmë
la joue faqe
le joug zgjedhë
le jour ditë
le jour  férié festë
le journal gazetë
le joyau xhevahir
le juge gjykatës
le jugement gjykim (arsyetim)
juillet Korrik
juin Qershor
les jumeaux binjakë
la jupe fustan
le jus lëng frutash
la justice drejtësi

Fjalor frengjisht shqip