Fjalor frengjisht shqip per fillestare

Posted on by

Fjalor frengjisht shqip 

octobre Tetor
l’ odorat nuhatje
l’ oeil syri
l’ oeillet karafil
l’ oeuf vezë
l’ oie patë
l’ oignon qepë
l’ oiseau zog
l’ olive ulli (kokrra)
l’ olivier ulli (pema)
l’ ombilic, kërthizë
l’ ombre hije
l’ ongle thua
l’ or ar
l’ orage furtunë
l’ orange portokall
l’ ordinateur kompjuter
l’ oreille veshi
l’ orfèvre arpunues
l’ orge elb
l’ origan rigon
l’ os kockë
l’ otage peng
l’ ouïe dëgjim
l’ ours ari
l’ outil vegël

Fjalor frengjisht shqip